Registrace na první pololetí nového školního roku

V  minulém roce se ve středisku Sedmička Milevsko registrovalo něco málo přes 80 členů a náš počet neustále pozvolna roste. Tento trend nás velmi těší. Ve školním roce 2014/2015 jsme uspořádali řadu výprav, letní tábor i různé akce pro veřejnost. Samozřejmě nesmíme zapomenout na pravidelné schůzky s dětmi během celého roku.
Své členy proto prosíme o pravidelný příspěvek na činnost a registraci. Na jedno pololetí školního roku 2015/2016 je stanoven základní příspěvek ve výši 400 Kč. Prosíme o úhradu převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou do 15. října 2015. Při pozdní platbě je výše příspěvku stanovena na 500Kč. Z těchto finančních prostředků je pak hrazen například časopis pro každého člena, provoz klubovny, nákupu materiálu pro činnost nebo dotace společných akcí.

Podrobnosti platby:
Číslo účtu: 2100799146 / 2010
Částka: 400 Kč
Variabilní symbol:

V tom minulém se v našem středisku v Milevsku registrovalo něco málo přes 80 členů a náš počet neustále pozvolna roste. Tento trend nás velmi těší, znamená to také, že skauting a naše práce v něm má smysl. Ve školním roce 2014/2015 jsme uspořádali řadu výprav, letní tábor i různé akce pro veřejnost. Samozřejmě nesmím zapomenout na pravidelné schůzky s dětmi během celého roku. Ani v letošním školním roce to nebude jinak a jsme velmi rádi, že se Vaše dítě zapojí.
Tímto listem Vás proto prosíme o pravidelný příspěvek na činnost a registraci. Na jedno pololetí školního roku 2015/2016 je stanoven základní příspěvek ve výši 400 Kč. Prosím Vás o úhradu převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou do 15. října 2015 (viz vzor níže). Při pozdní platbě je výše příspěvku stanovena na 500Kč. Z těchto finančních prostředků je pak hrazen například časopis pro každého člena, provoz klubovny, nákupu materiálu pro činnost nebo dotace společných akcí.
Podrobnosti platby:
Číslo účtu: 2100799146 / 2010
Částka: 400 Kč
Variabilní symbol: prvních šest číslic rodného čísla člena
Specifický symbol: číslo oddílu
Datum splatnosti: 15. 10. 2015
Při registraci se provádí aktualizace důležitých dat vedených o členech. Správné údaje jsou důležité pro činnost oddílů i pro rozesílání spolkových časopisů, na které má člen nárok. Pokud se člen již dříve registroval, prosíme proto o kontrolu údajů, jejich doplnění a sdělení změn, které se od poslední registrace odehrály. Změnu či doplnění napište na registrace(at)junakmilevsko.net nebo doručte vedoucím schůzek.

Upozornění: na některých předtištěných poukázkách zapracoval tiskařský šotek, proto upozorňujeme, že platné číslo našeho účtu je 2100799146 / 2010 (se šestkou na konci). Pokud vás zmátlo hlášení banky o neexistujícím účtu, nejspíš to bude chybějící šestkou.
Omlouváme se a děkujeme!